gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Fort Henricusweg 2 te De Heen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Fort Henricusweg 2 te De Heen

Op 4 januari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het wijzigen van activiteiten op bedrijfslocatie gelegen aan de Fort Henricusweg 2, 4655 TH te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000039.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.