Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Fort Henricusweg ong. te Steenbergen

Op 10 mei 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het oprichten van een bedrijfsruimte, gelegen aan de Fort Henricusweg ong., kadastraal bekend sectie E nummer 1084 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002302.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.