gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Gagelweg 4 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Gagelweg 4 te Steenbergen

Op 16 april 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ ontvangen voor het gebruik van logie verblijven in de huidige bestaande bebouwing, gelegen aan de Gagelweg 4, 4651 VL te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002026.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.