Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Gagelweg 4 te Steenbergen

Op 16 april 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten  ‘brandveilig gebruik’  ontvangen voor de aanvraag voor het gebruik van permanente logieverblijven in de huidige bestaande bebouwing, gelegen aan de Gagelweg 4, 4651 VL te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002030.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.