Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Galgendijk ong.  te Dinteloord

Op 30 april 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de vervanging van beschoeiing, gelegen aan de Galgendijk ong., kadastraal bekend onder sectie A nummer 722 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002277.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.