Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Graaf Engelbrechtstraat 39 te Kruisland

Op 24 januari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het maken van een dakrenovatie en plaatsen van een nieuw raam, gelegen aan de Graaf Engelbrechtstraat 39, 4756 AP te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000335.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.