Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 17 te Steenbergen

Op 23 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het wijzigen van de voorgevel bij een woning gelegen aan de Grote kerkstraat 17, 4651 BA Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004256.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.