Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Halsterseweg 17 te Steenbergen

Op 23 juli 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de herbouw van een bestaande schuur, gelegen aan de Halsterseweg 17, 4651 NX te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003705.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.