Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Havenweg 61 te Dinteloord

Op 9 mei 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verbouwen van woning, gelegen aan de Havenweg 61, 4671 BT te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002294.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.