gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Heensedijk ong. te De Heen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Heensedijk ong. te De Heen

Op 2 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’,  ontvangen voor het verharden van een pad  gelegen aan de  Heensedijk ong., kadastraal bekend onder sectie B nummer 862 te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004408.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.