Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 45a te Steenbergen

Op 14 september 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een uitbouw met garage, gelegen aan de Kapelaan Kockstraat 45a, 4651 XC te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004316. Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.