Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 46 te Steenbergen

Op 27 mei 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’’ ontvangen voor gebruik particuliere bewoning van pand, gelegen aan de Kapelaan Kockstraat 46, 4651 XE te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002591.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.