Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 5a te Steenbergen

Op 13 november 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor de bouw aan een bijgebouw aan de woning gelegen aan de Kapelaan Kockstraat 5a, 4651 XB Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004940.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.