Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat ong. en Wipstraat ong. te Steenbergen

Op 23 mei 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor de herinrichting Kapelaan Kockstraat, gelegen aan de Kapelaan Kockstraat ong. en Wipstraat ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 2793 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002556.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.