Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kleinedijk 9 te Steenbergen

Op 30 augustus 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor het verleggen van twee kleine dammen gelegen aan de Kleinedijk 9, 4671 TB te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003936.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.