Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Koos Veraartstraat 28 te Steenbergen

Op 4 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van damwanden op het perceel gelegen aan de Koos Veraartstraat 28, 4652 AT te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003220.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.