Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Koperslagerij 8 te Steenbergen

Op 17 april 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een hekwerk, gelegen aan de Koperslagerij 8, 4651 SK te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19001886.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.