Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kwarenvliet 15 te Steenbergen

]Op 17 januari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor de vervanging van twee schuurtjes, gelegen aan het Kwarenvliet 15, 4651 WE te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000194.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.