Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kwarenvliet 15 te Steenbergen

Op 25 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het legaliseren van 3 bouwwerken, gelegen aan de Kwarenvliet 15, 4651 WE te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004788 en wordt buiten behandeling gelaten.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.