Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg 4K te Kruisland

Op 28 augustus 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel, gelegen aan de Langeweg 4K, 4756 AK te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004121.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.