Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Lunet 15, 22, Vesting 2 te Steenbergen(buiten behandeling)

Op 18 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de bouw van 3 woningen gelegen aan de Lunet 15, 22, Vesting 2, kadastraal bekend onder sectie E nummer 1080 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004206. De aanvraag wordt buiten behandeling gelaten.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.