Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Mariaweg 6 te Dinteloord

Op 31 mei 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘Revisie’ en ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden’ ontvangen voor de bouw van een guste- en dragende zeugenstal, gelegen aan de Mariaweg 6, 4671 PP te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17005195.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.