Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Moerstraatseweg 168 te Steenbergen

Op 9 september 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘weg aanleggen of veranderen’ en activiteit ’werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het maken van een duiker, gelegen aan de Moerstraatseweg 168, 4651 VB te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004235.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.