Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molendijk 119 te Dinteloord

Op 1 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘brandveilig gebruik’ ontvangen voor het plaatsen van seizoensgebonden woonunits, gelegen aan de Molendijk 119, 4671 TJ te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000490.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.