Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 126 te Kruisland(buiten behandeling)

Op 2 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het afwerken en isoleren van een buitengevel gelegen aan de Molenstraat 126, 4756 BH Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003963. De aanvraag wordt buiten behandeling gelaten.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.