Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 2  te Kruisland

Op 5 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van bestaande gevelkozijnen, gelegen aan de Molenstraat 2, 4756 BE te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003262.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.