Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat ong. te Kruisland en Vletterstraatje ong. te Nieuw-Vossemeer

Op 4 mei 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘reclame’ voor het plaatsen van twee plakzuilen, gelegen aan de Vletterstraatje ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 639 te Nieuw-Vossemeer en Molenstraat ong., kadastraal bekend onder sectie K nummer 3294 te Kruisland.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002555.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.