Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 2b te Dinteloord

Op 6 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van verlichting op het terrein, gelegen aan de Molenweg 2b, 4671 PJ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004934.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.