Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Noordlangeweg 2 te Dinteloord

Op 7 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen de bouw van een woning, gelegen aan de Noordlangeweg 2, 4671 PK te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002908.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.