Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Noordlangeweg 2 te Dinteloord

Op 13 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor het kappen van een zieke boom, gelegen aan de Noordlangeweg 2, 4671 PK te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004670.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.