Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsedijk ong. te Steenbergen

Op 17 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘weg aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de aanleg van een fietspand in het Halstersch Laag, gelegen aan de Oudlandsedijk ong., kadastraal bekend onder sectie AC nummer 77 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002905.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.