Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Philips Willemstraat 30 te Dinteloord

Op 19 december 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ontvangen voor het realiseren van een kleine kapsalon op het perceel gelegen aan de Philips Willemstraat 30, 4671 EZ te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001784.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.