Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Pinas fase 2 te Dinteloord

Op 1 augustus 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor het bouwen van 11 woningen, Pinas fase 2 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003604.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.