Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Prins Clausstraat 4 te Dinteloord

Op 4 mei 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor een perceelafscheiding, gelegen aan de Prins Clausstraat 4, 4671 GM te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002199.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.