Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Irenestraat 14, 14a, 14b en 14c te Dinteloord

Op 11 september 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het renoveren van 4 woningen aan de Prinses Irenestraat 14, 14a, 14b en 14c, 4671 CW te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000898.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.