gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’, ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘reclame’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ bij Liberatorstraat Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’, ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘reclame’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ bij Liberatorstraat Steenbergen

Op 3 augustus 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘bouwen’, ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘reclame’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ voor de realisatie van een bedrijfsgebouw, gelegen aan Liberatorstraat te Steenbergen. Kadastraal bekend onder Sectie E nummer 1222, 1225 en 1228. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22003812.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.