gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ bij Couveringenpark, kavel D te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ bij Couveringenpark, kavel D te Steenbergen

Op 14 maart 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’, voor de bouw van een vrijstaande woning, gelegen aan het Couveringepark ong. kavel D, kadastraal bekend onder sectie Q nummer 5927 te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer zk22001292.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.