gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ en ’uitrit aanleggen of veranderen’ bij De Ambacht 29 te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ en ’uitrit aanleggen of veranderen’ bij De Ambacht 29 te Nieuw-Vossemeer

Op 10 mei 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit bouwen en uitrit aanleggen of veranderen, voor het bouwen van een woning , gelegen aan De Ambacht 29 Nieuw-Vossemeer. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22002709

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.