gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ bij Molenstraat 28 te Kruisland

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ bij Molenstraat 28 te Kruisland

Op 3 augustus 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het tijdelijk gebruik van een bouwwerk als woning, gelegen aan Molenstraat 28 4756 BE Kruisland Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22003814.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.