gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘kappen’ van 22 populieren’ bij Moerstraatseweg 154 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘kappen’ van 22 populieren’ bij Moerstraatseweg 154 te Steenbergen

Op 5 maart 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit kappen van 22 populieren aan de Moerstraatseweg 154 4651 VB Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22001105.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.