gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Stoofweg 16 te Kruisland

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Stoofweg 16 te Kruisland

Op 8 november 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘bouwen’ voor het uitbreiden/renoveren van de bestaande woning aan de Stoofweg 16, 4756 SC te Kruisland. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22005139.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.