gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Meekrapweg 3 te Dinteloord.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Meekrapweg 3 te Dinteloord.

Op 12 december 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘bouwen’ voor het bouwen van 2 open kapschuren, Meekrapweg 3, 4671 PL te Dinteloord. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22005709.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.