gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ op het de locatie Grote Kerkstraat 28 te Steenbergen.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ op het de locatie Grote Kerkstraat 28 te Steenbergen.

Op 20 juli 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘Bouwen’, voor het verbouwen van het bestaande pand op het perceel Grote Kerkstraat 28 te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23003500.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.