gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’, Voorstraat 46a te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’, Voorstraat 46a te Nieuw-Vossemeer

Op 29 november 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ voor het realiseren van in- en uitrit nabij het perceel Voorstraat 46a, 4681 AE te Nieuw-Vossemeer. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22005516.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.