gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ op het perceel Willemspolderweg 2 te Dinteloord.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ op het perceel Willemspolderweg 2 te Dinteloord.

Op 3 juli 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’, voor het uitbreiden van het bestaande glastuinbouwbedrijf gelegen aan de Willemspolderweg 2 te Dinteloord. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23003207.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.