gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen bij Westcreecke 9, 4671 KX te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen bij Westcreecke 9, 4671 KX te Dinteloord

Op 21 juni 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit bouwen voor het wijzigen van het constructieprincipe en het toepassen van houten gevelkozijnen voor de locatie gelegen aan Westcreecke 9, 4671 KX te Dinteloord. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23003043

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.