gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Hoogstraat 18 - 20 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Hoogstraat 18 - 20 te Steenbergen

Op 11 september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit aanleggen/wijzigen, voor nieuwbouw en verbouw van de bestaande bedrijfslocatie gelegen op het perceel gelegen aan de Hoogstraat 18-20 te Welberg. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23004090.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.