gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen kas met bedrijfshal, voorzieningen, bijbehorende verharing en waterbassin t.h.v. de Dwarsweg 1 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen kas met bedrijfshal, voorzieningen, bijbehorende verharing en waterbassin t.h.v. de Dwarsweg 1 te Dinteloord

Op 8 juli 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft het bouwen van een kas met bedrijfshal, voorzieningen, bijbehorende verharding en waterbassis t.h.v. de Dwarsweg 1 te Dinteloord. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22003437.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.