gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure kappen van een kastanjeboom Schoolstraat 34 te Nieuw-Vossemeer.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure kappen van een kastanjeboom Schoolstraat 34 te Nieuw-Vossemeer.

Op 26 september 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit kappen, voor één kastanjeboom gelegen op het perceel aan de Schoolstaat 34 te Nieuw-Vossemeer. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22004463.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.