gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de woning Lunet 20 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de woning Lunet 20 te Steenbergen

Op 13 augustus 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit bouwen, voor de plaatsing van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan de Lunet 20, 4652 GE te Steenbergen. Deze aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23003764.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.